ABOUT

Vi er opmærksomme på, at du muligvis har bekymringer omkring vaping, særligt efter alt du har hørt i medierne om bestemte vaping produkter.

Hvis du bekymrer dig om dette, er du kommet til det rigtige sted. Vi har lavet denne sektion, for at give dig nøjagtig og relevant information, som adresserer eventuelle bekymringer eller spørgsmål, som du kan have om vaping. Vi vil gerne...

HVILKEN INFORMATION ER PÅLIDELIG?

HVEM KAN JEG STOLE PÅ?

HAVE EN DIALOG OMKRING DET, DER ER VIGTIGT FOR DIG

EKSPERTISE INDENFOR VAPE FORSKNING

DESIGNET MED KVALITETSSIKRING FOR ØJE 

ANSVAR OG GENNEMSIGTIGHED 

EKSPERTISE INDENFOR VAPE FORSKNING 

Vores ingeniører, videns- og tekniske eksperter fremstiller omhyggeligt vores devices og e-væsker og de bruger tusindvis af timer på at teste dem.

Du kan lære mere om processen nedenfor.

VORES FOKUS PÅ KVALITET

Vi sikrer os forbrugersikkerhed i vores design, udvikling og produktion af vores produkter. Vi gransker alle detaljer af vores produkter for at forstå de potentielle effekter - alt fra hvad vores e-væsker består af til dampen der kommer ud.

VI ER MED TIL AT SÆTTE STANDARDEN

Vi anerkender vigtigheden af guidelines og standarder på tværs af industrien. Vi advokerer kontinuerligt for at have produktstandarder, og vi har bidraget til verdens første frivillige standarder af e-cigaretter, der er skabt af det franske institut for standarder, AFNOR og det britiske institut for standarder. 

VORES VIDENSKABELIGE PERSPEKTIV

Vores mål er at lave pålidelige produkter. 

Vi har flere end 50 forskere ansat, som afdækker mange forskellige discipliner fra toksikologi til device udvikling og produktion, bio-videnskab og analytisk databehandling.

HVOR STRINGENT TESTER VI VORES PRODUKTER?

Først når vi er helt tilfredse med, at et produkt lever op til en høj kvalitetsstandard, tillader vi at det kommer på markedet.  

01.VIDEN OM HVORDAN MAN VAPER

Vores forskere bruger en vaping topografimaskine til at afgøre, hvor længe og hvor dybt, vapere inhalerer, når de bruger en e-cigaret.

02.OPSAMLING AF DAMPEN

Derefter tilkobler vi vores e-cigaretter til en vaping simulator. Dette simulerer vaping adfærd og samler dampen så vi kan lave en detaljeret analyse.

03. ANALYSE AF DAMPEN

Vores forskere sender dampen gennem en
chromatografitest for at identificere dets komponenter.

04. VURDERING AF ELEMENTERNE

Vores professionelle
toksikologer studerer derefter de potentielle effekter.

05. OMFORMULERING OG JUSTERING

Baseret på vores læringer, kan vi omformulere vores e-væsker og justere vores devices for at forbedre vaping kvaliteten. Vi bruger kun farmaceutisk- og levnesmiddelgodkendte ingredienser.

06. GODKENDELSESPROCES

Vi gentager hele denne proces for hver enkel e-væske, formulering og device indtil vi er helt tilfredse med resultatet.

FRA VORES EKSPERTER TIL VORES LABORATORIER

Vi bruger en bred vifte af analytiske teknikker, specialiserede teknologier og ekspertise for at udvikle og udføre detaljerede test af vores produkter internt og med tredjeparts akkrediterede laboratorier. Dette gælder alt fra formuleringen af vores smage og vores e-væsker til vores produktion af devices. 

VAPING TOPOGRAFIMASKINEexpand_more
Vi bruger denne teknologi til at måle vapingadfærd, mere specifikt, hvor dybt og hvor ofte forbrugere inhalerer. Dette giver os en indikation af hvor meget damp en forbruger i gennemsnit forventes at blive eksponeret for, i løbet af en dag. At have en klar forståelse for disse vapingmønstre hjælper os med at lave vores risikovurderingsundersøgelse.
VAPINGSIMULATORexpand_more
Denne del af vores udstyr efterligner vaping. Det hjælper os med at fastlægge det maksimale antal sug, du får fra hver af vores e-cigaret devices. Denne maskine indeholder også en filterpude, der giver os mulighed for at opsamle damp og analysere dens komponenter.
CHROMATOGRAFIMASKINENexpand_more
Vi bruger denne maskine til at identificere dampkomponenterne, efter de er blevet opsamlet på filterpuden af ​​vores dampsimulator.
DAMPANALYSEexpand_more
Vi bruger denne teknologi til at måle dråbestørrelsen af ​​damp for at hjælpe os med at forstå, i hvilket omfang den menneskelige krop er i stand til at absorbere forskellige dråbestørrelser skabt af vores devices.
FORMULERINGSAFDELINGexpand_more
Det er her, vores forskere og smagsudviklere forfirner vores formuleringer. Denne cyklus med test og omformulering gentages, indtil vi er tilfredse med ydeevnen.

LUKKEDE SYSTEMER DESIGNET MED KVALITETSSIKRING FOR ØJE

Fordi lukkede vaping systemer er ledsaget af e-væske kapsler, som skal bruges med devicet, giver lukkede vaping devices giver mere kontrol over, hvilken væske der vapes, og hvordan væsken opvarmes sammenlignet med åbne systemer.

Klik på hvert afsnit for at lære mere om komponenterne i vores lukkede vaping systmer.

FULD KONTROL FRA START TIL SLUT

 

Der findes to forskellige typer vaping devices: et åbent system og et lukket system. I et åbent system fylder vapere e-væske på ved at åbne enhedens tank og fylde den fra en flaske. I lukkede systemenheder leveres e-væsken i forudfyldte, lukkede smagskapsler.

Devicets væskekompatibilitetexpand_more
For Vype ePen3, tester vi vores e-væsker og devices sammen, for produktets ydeevne og kvalitetssikring. E-væsken er specifikt formuleret til vores device.
Testingexpand_more
Vi udfører over 100 produkttests. Læs mere om vores stringente testmetoder her.
Sporbarhedexpand_more
Hvert batch testes individuelt og får et unikt nummer for sporbarhed.
Beskadigelse og beskyttelse mod forureningexpand_more
Hvert batch bliver anbragt i forseglede, brudvisende containere før de bliver sendt til vores e-cigaret fabrik. Vi forsegler vores e-væske enheder i blisterpakninger for at beskytte dem mod forurening.

DEVICE OG BATTERI SIKKERHEDSFUNKTIONER

Kvaliteten og designet af batterier og varmeelementer i e-cigaretter kan variere meget, hvilket påvirker karakteristikken af dampen. 

Vi undersøger og raffinerer hver enkel del af vores devices, inklusiv det mekaniske og elektroniske, for at skabe en sikker vapingoplevelse.

Tredjepartsvurderingexpand_more
Alle vores devices er CE certificerede og vurderede af uafhængige tredjeparts testlaboratorier.
Begrænsing af stofferexpand_more
Begrænsing af brug af skadelige stoffer WEEE direktivet.
Produktsikkerhedexpand_more
Efterlevelse af direktivet om produktsikkerhed.
Devicesikkerhedexpand_more
Efterlevelse af direktivet om lavspænding, EMC direktivet og batterisikkerhedsstandarden.

OM VORES INGREDIENSER 

 

Da det er dampen som forbrugere inhalerer, er det vitalt for os at vide præcist, hvad vores damp indeholder.

Det er derfor, vi bruger omtanke og research ved hvert produkt vi udvikler - for at sikre kvaliteten på vores ingredienser og en konsistent vapingkvalitet.

HVAD VI BRUGER

Vores e-væsker er lavet af farmaceutisk- og levnesmiddelgodkendte ingredienser. Vi udfører toksologiske risikovurderinger på hver enkelt ingrediens i vores e-væske og på hvert materiale som kommer i kontakt med e-væske eller dampen i vores e-cigaret devices. Vi gransker hver en detalje for at forstå de potentielle effekter fra alt, hvad der kommer i vores e-væske, til dampen der kommer ud.

Vores e-væske har op til 5 ingredienser. Nogle indeholder vand, aromaer og/eller nikotin - og nogle indeholder intet af dette. Dog har alle vores e-væsker nogle ingredienser til fælles - en base af propylenglycol (PG) og glycerol. Du kan lære mere om hver enkelt ingrediens herunder.

Propylenglycol (PG)expand_more
Propylenglycol (PG) er en af de to nøgleingredienser i e-væske. Det er farveløst, klart og næsten lugtfrit. Fordi PG næsten ingen smag har, bærer det aromaen i en e-væske. Vi bruger kun PG med farmaceutisk kvalitet i vores produkter.
Glycerol (også kendt som glycerin)expand_more
Glycerol er farveløst og lugtfrit, men til forskel fra PG smager det en anelse sødt. Det er mere tyktflydende end PG - så det producerer også en tykkere damp, når det opvarmes.
Nikotinexpand_more
Nikotin fremkommer naturligt i flere forskellige planter men findes i højeste indhold i tobaksplanter. Der er en bred forståelse af, at det er afbrændingen af tobak - ikke nikotin - der er årsagen til de fleste rygnigsrelaterede sygdomme og dødsfald. Produkter som indeholder nikotin, men som ikke involverer afbrænding af tobak, udleder sandsynligvis færre og lavere niveauer af toksikanter sammenlignet med konventionelle cigaretter og har potentiale til at være mindre skadelige for helbreddet.
Aromaerexpand_more
Vi bruger kun levnesmiddelgodkendte aromaer som er termisk stabile, når de fordamper. De individuelle aromaingredienser undergår omfattende toksikologiske undersøgelser. Vi gransker enhver ingrediens for at forstå, om den er egnet til vaping.

INGREDIENSER VI ALDRIG BRUGER

Du har måske set vaping produkter kædet sammen med skader på lungerne - og i visse tilfælde dødsfald- i USA, også kendt som EVALI (E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury)
Ifølge udsagn fra den amerikanske sundhedsstyrelse har de fleste af patienterne, der er ramt af disse sygdomme, vapet tetrahydrocannabinol (også kendt som THC, det psykoaktive stof i cannabis, som gør dig høj) olier, som indeholder Vitamin E-acetat. Mange af disse produkter er også blevet købt på gaden.

Vores toksikologer vurderer offentligt tilgængeligt litteratur angående ingredienser for at forstå egnetheden i forbindelse med inhalering.
Helt enkelt, tilføjer vi ikke nogen af de følgende skadelige ingredienser til vores Vype e-væsker:

ACETOIN

DIACETYL

METHYL EUGENOL

OLIER DER INDEHOLDER THC ELLER VITAMIN E-ACETAT

PENTAN-2,3-DION

ANSVARLIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

Sådan gør vi:

KUN 18+

Vores produkter er kun tilgængelige for voksne rygere og vapere.

ANSVARLIG FORVALTNING

Vi verificerer alder på vores website.

GENNEMSIGTIGHED

Vores produktpakker indeholder en detaljeret liste med alle indeholdte ingredienser. Hvis det er vigtigt for dig, skal det også være synligt for dig. Læs mere om, hvilke ingredienser vi bruger her.

MØD VORES TEAM AF EKSPERTER

Fra toksikologi til device udvikling og fremstilling, og fra biovidenskab til analytisk databehandling, har vi et holistisk perspektiv fra vores team af ingeniører og forskere. Vores forskerteam er klar til at dele deres viden og hjælpe med at svare på dine spørgsmål.

DR. DAVID O’REILLY

BAT Group Scientific and R&D Director

MARINA TRANI

Global Head of New Categories, R&D

HELENA DIGARD

New Categories Applied Science Manager

DOMINIC TURNER

Head of Vapour Product Development New Systems

FAQ

Tilføjer I THC eller vitamin E-acetat til jeres e-væsker?expand_more
THC og vitamin E-acetat er ikke, og har aldrig været, tilsat til vores produkter.
Tilføjer I pulegon til jeres e-væsker?expand_more
Nej, men der kan findes spor af pulegon i visse mentolsmage, som bruges i vores produkter. Vi sikrer at pulegon eller andre tilsvarende stoffer enten er fraværende eller kun til stede i niveauer som er under toksikologiske grænseværdier. Denne tilgang er i overensstemmelse med EU's fødevareindustri's tiltag for at mindske forbrugeres eksponering for disse stoffer.
Er devicet testet til efter danske standarder?expand_more
Ja, vores devices gennemgår streng testning, så de efterlever alle relevante batteri- og elektroniske sikkerhedsstandarder i Danmark.
Er det sikkert at indtage e-væske?expand_more
Nej, e-væske er ikke beregnet til indtagelse. I tilfælde af ubehag efter indtagelse af e-væske anbefales det at søge læge, se også instruktionen på produktpakkerne.
Hvad er propylenglycol og hvorfor er det indeholdt i e-væskerexpand_more
Propylenglycol (PG) er en af de to nøgleingredienser i e-væske. Det er farveløst, klart og næsten lugtfrit. Fordi PG næsten ingen smag har, bærer det smagen i en e-væske. Vi bruger kun PG med pharmaceutisk kvalitet i vores produkter.
Tilføjer I diacetyl til jeres e-væske?expand_more
Nej, vi tilsætter ikke diacetyl til vores e-væske.
Er vaping afhængighedsskabende?expand_more
Ja, når e-cigaretten frigiver afhængighedsskabende stoffer. Nogle e-væsker indeholder nikotin, som er et yderst afhængighedsskabende stof.
Er nikotin sikkert?expand_more
Nikotin er blevet brugt i medicinske produkter med få signifikante skadelige følger gennem årtier, og sådanne produkter er blevet vurderet sikre nok til at blive solgt i håndkøb uden recept i mange store markeder. Dog er nikotin et yderst afhængighedsskabende stof og kan være skadeligt for helbredet. Hurtig oral indtagelse eller optagelse gennem huden af store mængder nikotin er akut giftigt og kan være livstruende, især for børn. Produkter, der indeholder nikotin, er ikke velegnede for brug af: Personer under 18 år, personer som er allergiske eller følsomme overfor nikotin, gravide eller ammende kvinder, personer som bør undgå brugen af tobak- eller nikotinprodukter grundet medicinske årsager, personer med ustabile hjertesygdomme, alvorligt forhøjet blodtryk eller diabetes. Stop brugen af vores produkter og søg læge med det samme, hvis du oplever nogle af følgende symptomer: Uregelmæssig hjerterytme, allergisk reaktion såsom udslæt, kløe, eller hævelse af tungen, munden eller svælget; svaghedsfølelse, kvalme, hovedpine, eller nogen anden form for unormale eller skadelige virkninger. Vores produkter bør holdes utilgængelige for børn. Den bedste måde at undgå skadelige helbredsvirkninger som kan være associeret med nikotin er ikke at bruge nogen tobaks- eller nikotinprodukter.
Er batterierne i jeres devices sikre?expand_more
Vores devices indeholder lithium ion batterier lignende dem som bruges i enhver anden form for forbrugerelektronik. Vores produkter lever op til alle nationale og internationale sikkerhedskrav og er designet med sikkerhed for øje. For at undgå fejl på dit produkt, anbefales det kun at oplade og bruge dit device med det udstyr der fulgte med i produktpakken. Den medfølgende folder viser rådgivning om brug og opladningskrav og miljø.
Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har I for batteriet?expand_more
BAT devices er designet med batterisikkerhed for øje. Vores produkter lever op til alle nationale og internationale sikkerhedskrav.

LAD OS SVARE PÅ DINE SPØRGSMÅL

Vi håber, vi har svaret på dine spørgsmål, men hvis der stadig er noget, som er uklart efter du har kigget vores side igennem, er du mere end velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

Vype Care

Vi beklager, men vi har desværre ikke ingen ledige agenter lige nu. Efterlad en besked  og så vender vi tilbage hurtigst muligt.

clear
  1. Min konto
close

Kurv

Gamle bestillinger
clear