PRIVATLIVSPOLITIK

INTRODUKTION

Velkommen til Vype Danmark. Denne politik om beskyttelse af personoplysninger beskriver, hvad vi gør med dine personoplysninger, når du besøger www.vype.dk ("Hjemmesiden"). Den beskriver, hvordan vi behandler, herunder indsamler og bruger dine personoplysninger, og hvordan vi i den forbindelse overholder vores juridiske forpligtelser over for dig. Beskyttelse af personoplysninger er vigtigt for os, og vi gør alt for at beskytte og sikre dine rettigheder.

British American Tobacco Denmark A/S (House of Prince), Vester Farimagsgade 19, 1606 København V, Danmark ("vi", "vores" eller "os") er "dataansvarlig" for behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at vi beslutter, hvorfor og hvordan dine personoplysninger bruges, og at vi er ansvarlige for at beskytte dem. Vores kontakt- og virksomhedsoplysninger fremgår nederst på denne side.

Der kan forekomme ændringer til denne privatlivspolitik, men de vil altid være tilgængelige på denne side. Hvis det er relevant, kan vi også underrette dig via e-mail.

INDHOLD

 1. Oplysninger, vi indsamler om dig
 2. Sådan bruger vi dine oplysninger
 3. Aldersverificering
 4. Automatiseret beslutningstagning
 5. Deling af dine oplysninger med tredjeparter
 6. Tredjelandsoverførsler
 7. Beskyttelse af dine oplysninger
 8. Hvor længe vi beholder dine oplysninger
 9. Dine rettigheder
 10. Ændringer
 11. Kontakt os

 

 1. OPLYSNINGER, VI INDSAMLER OM DIG

Når du bruger Hjemmesiden eller interagerer med os offline, indsamler og bruger vi oplysninger om dig i forbindelse med levering af vores produkter og tjenester samt kundesupport.

Vi indsamler kun dine personoplysninger direkte fra dig.

Vi kan indsamle nogle af eller alle de oplysninger, der er anført nedenfor, for at hjælpe os med dette:

 • Navn og e-mailadresse
 • Bekræftelse af at du er 18 år gammel eller ældre
 • Detaljer om dine marketingpræferencer
 • Oplysninger som du giver os gennem enhver form for korrespondence pr. email eller telefon
 • Tekniske oplysninger om dit besøg, herunder oplysninger om dine besøg på Hjemmesiden og din navigation på Hjemmesiden, trafikdata, oplysninger om den enhed, du bruger til at få adgang til Hjemmesiden, din IP-adresse (internetprotokoladresse), der bruges til at forbinde din computer til internettet, herunder de oplysninger, der kan udledes heraf f.eks. din lokation, din browsertype og -version, tidszoneindstillinger, browserplugintyper og -versioner, styresystem og platform.

Vi indsamler også automatisk oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores Hjemmeside ved hjælp af cookies og lignende teknologier, hvis du har givet dit samtykke hertil. Det er muligt at slå cookies fra ved hjælp af dine browserindstillinger. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan slå dem fra, kan du se vores cookiepolitik.

 

 1. SÅDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER

Formålet med vores brug af dine personlige oplysniger og det juridiske grundlag under databeskyttelseslovgivningen, som vi baserer dette på, er beskrevet herunder.

Med databeskyttelseslovgivningen menes databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) og databeskyttelsesloven (”DBL”).

Når du har givet os dit samtykke efter GDPR art. 6(1)(a), bruger vi dine oplysninger som følgende

Til analytiske og indsigtsmæssige formål behandler vi:

 • Data om dit device
 • Personoplysninger modtaget gennem brugen af ikke-nødvendige cookies, herunder oplysninger om din brug af vores hjemmeside og øvrige oplysninger, som cookies kan generere, f.eks. oplysninger om præferencer, lokation og lignende.
 • Identificering og registrering af kommunikation du har modtaget, åbnet, videresendt eller interageret med gennem vores elektroniske kommunikationskanaler eller på vores Hjemmeside
 • Fremsendelse af markedsføring

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er anført nederst på siden, eller ved at slette eller blokere cookies i din browser.

Se også vores cookiepolitik om vores brug af cookies, og hvordan du sletter og blokerer cookies. 

Når dine oplysninger er juridisk påkrævede efter GDPR art. 6(1)(c)

Vi bruger dine personoplysninger til at efterleve vores retlige forpligtelser til:

 • at identificere dig, når du kontakter os, og til at verificere nøjagtigheden af dine oplysninger
 • at vide om du tidligere har givet samtykke til at cookies bruges på dit device
 • at efterkomme en anmodning fra dig angående dine rettigheder (f.eks. hvis du har frabedt dig at vi kontakter dig i specifikke tilfælde gemmer vi denne oplysning så vi efterkomme dit ønske)
 • at verificere at du er gammel nok til at bruge Hjemmesiden (se venligst afsnittet Aldersverificering for flere detaljer)
 • at svare eller assistere offentlige instanser, lovgivere, retten, polititet eller andre enheder der efterforsker kriminalitet

Når behandlingen af dine oplysninger baseres på en legitim interesse efter GDPR art. 6(1)(f)

Vores behandling af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser i:

 • Forretningsdrift- og udvikling, herunder til at fremme vores forretning, brands og produkter
 • Analyser og indsigtsmæssige undersøgelser foretaget for at opnå en bedre forståelse af vores kunder, til forbedring af vores marketingstrategier, til at forbedre din oplevelse og til at måle rækkevidden og effektiviteten af vores kampagner
 • Fremsendelse af markedsundersøgelser og relateret kommunikation og til at bruge dine svar enten individuelt eller kombineret med svar fra andre individer for at skabe indsigt.
 • Håndtering af henvendelser fra dig og til generel kommunikation i øvrigt, herunder at svare dine forespørgsler, evt. klager, anmeldelser mv og til udsendelse af servicemeddelser og lignende
 • Til analyse, evaluering og forbedring af vores Hjemmeside, og til at sikre at Hjemmesidens indhold præsenteres så effektivt som muligt for dig.
 • Markedsføring, herunder blandt andet evt. udsendelse af nyhedsbreve
 • At fastlægge, gøre gældende eller forsvare et evt. retskrav eller tvist

 

 1. ALDERSVERIFIKATION

Da denne Hjemmeside omhandler et nikotinholdigt produkt, er vi juridisk forpligtede til at bede besøgende bekræfte at de er fyldt 18 år. Du kan ikke benytte Hjemmesiden, hvis du oplyser, at du endnu ikke er fyldt 18.

 

 1. AUTOMATISKE INDIVIDUELLE AFGØRELSER

Vi gør ikke brug af automatiske individuelle afgørelser efter GDPR art. 22. Skulle dette ændre sig kontakter vi dig med en opdateret privatlivspolitik.

 

 1. DELING AF DINE OPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Vi deler dine oplysninger for at sikre, at vi kan dig de mest spændende og opdaterede produkter, og håndtere dine henvendelser på bedst mulig måde. Vi kan dele dine oplysninger med følgende grupper:

 • Enhver af vores BAT-enheder, hvor dette er nødvendigt for administrations- eller auditeringsformål eller for enhver af ovenstående formål, og i overensstemmelse med lovgivningen om dataoverførsler
 • Skat, revision eller andre myndigheder, når loven eller andre bestemmelser kræver, at vi deler disse personoplysninger (f.eks. på grund af en anmodning fra en skattemyndighed eller i forbindelse med eventuelle forventede søgsmål)
 • Tredjepartstjenesteudbydere, der udfører funktioner på vores vegne (herunder eksterne konsulenter og professionelle rådgivere som advokater, revisorer og bogholdere, tekniske supportroller, analyse- og IT-konsulenter, der udfører test og udviklingsarbejde i forbindelse med vores virksomhedsteknologisystemer)
 • Eksterne samarbejdspartnere, herunder f.eks. tredjeparts markedsanalyseinstitutter og marketingsbureauer
 • Udliciterede tredjepartsleverandører af IT-systemer eller andre tjenester/services, hvor vi har indgået en hensigtsmæssig aftale herom
 • Hvis en BAT-enhed fusionerer med eller overtages af en anden virksomhed, kan vi dele dine personoplysninger med den nye ejer af virksomheden eller med administratorer eller insolvensudøvere skulle de være involverede (og give dig besked herom)
 • Sociale medier, såsom Facebook og Instagram

 

 1. TREDJELANDSOVERFØRSLER

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til tredjelande, dvs. lande der ikke er medlem af EU eller EØS til de tredjeparter, der er beskrevet under afsnit 5, hvis disse er beliggende i sådanne tredjelande.

Vi vil sikre, at dine personoplysninger opbevares og overføres på en sikker måde. Vi vil derfor kun overføre personoplysninger uden for EU og EØS, når det sker i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse, og når transportmåden yder tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger.

I nogle tilfælde vil vi overføre dine personoplysninger til trejdelande, og til områder/sektorer i tredjelande, hvor Europa-Kommissionen har fastslået, at beskyttelsesniveauet i det pågældende trejdelande eller område/sektor er tiltrækkeligt (de ”sikre tredjelande”). Dette kan f.eks. ske ved overførsel af personoplysninger til organisationer og virksomheder i USA, der har tilsluttet sig EU-U.S Privacy Shield, eller det kan ske ved tilsvarende aftaler.

I andre tilfælde vil vi overføre dine personoplysninger til tredjelande, hvor vi som dataansvarlig stiller de fornødne garantier for databeskyttelse, herunder:

 • Ved en koncernintern aftale mellem BAT-enheder (”bindende virksomhedsregler”), eller
 • Ved en dataoverførselsaftale med en tredjepart, der omfatter de aktuelle standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen

Du kan bede om at se disse aftaler ved at kontakte os via de kontaktoplysninger anført nederst på siden.

I meget særlige tilfælde kan vi derudover overføre dine personoplysninger til tredjelande, hvis:

 • Du har givet dit samtykke til overførslen,
 • Overførslen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem os og dig, eller
 • Overførslen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, der indgås mellem os og en tredjepart i din interesse, og hvor overførslen sker i din interesse

 

 1. BESKYTTELSE AF DINE OPLYSNINGER

Det er vigtigt for os at beskytte dine oplysninger. Derfor har vi truffet passende foranstaltninger, der har til formål at forhindre uautoriseret adgang til og misbrug af dine personoplysninger.

Vi gør vores yderste for at træffe alle rimelige og passende foranstaltninger for at beskytte personoplysninger i vores besiddelse mod misbrug, tab og uautoriseret adgang. Det gør vi ved hjælp af en række relevante tekniske og organisatoriske tiltag, herunder kryptering og katastrofeberedskabsplaner.

Hvis du har mistanke om misbrug, tab af eller uautoriseret adgang til dine personoplysninger, bedes du omgående give os besked herom ved at kontakte os via de angivne oplysninger i slutningen af denne politik.

Hjemmesiden kan indeholde links til og fra andre hjemmesider. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider, skal du være opmærksom på, at disse hjemmesider bør have deres egne politikker om beskyttelse af personoplysninger, og at vi ikke påtager os noget ansvar for disse hjemmesider eller for deres politik om beskyttelse af personoplysninger. Gennemgå disse hjemmesiders politikker om beskyttelse af personoplysninger, før du sender dine oplysninger til disse hjemmesider.

 

 1. HVOR LÆNGE VI BEHOLDER DINE OPLYSNINGER

Generelt opbevarer vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Når det ikke længere er nødvendigt at beholde dine personoplysninger, sletter eller anonymiserer vi de personoplysninger, som vi har om dig i vores systemer. Efter dette tidspunkt kan vi sammenlægge dataene (hvorfra du ikke kan identificeres) og gemme dem til analytiske formål.

Vi beholder dine oplysninger i forbindelse med bestillinger, som du har afgivet til os, i 5 år efter købsdatoen, og som påkrævet ved lov eller andre bestemmelser (f.eks. ved en anmodning fra en skattemyndighed eller i forbindelse med eventuelle forventede søgsmål).

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve fra os, beholder vi dine personoplysninger, så længe du abonnerer på vores nyhedsbreve (medmindre din konto er blevet lukket). Hvis du returnerer et produkt, fjerner vi dig fra abonnementslisten. Hvis du afmelder dig eller på anden måde bliver fjernet fra vores liste, beholder vi din e-mailadresse og andre relevante oplysninger for at sikre, at vi ikke sender yderligere oplysninger til dig, og/eller at vi kan bevise, at vi har fået dit samtykke.

Hvis du har kontaktet os med en klage eller en forespørgsel, beholder vi dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at finde en løsning på din klage eller forespørgsel.

Dine personoplysninger kan opbevares i længere tid i tilfælde af en (potentiel) tvist eller en kommende eller igangværende retssag og lignende. Opbevaringsperioden afhænger derefter af de konkrete omstændigheder og hvor længe vi har behov for at dokumentere det konkrete forløb efterfølgende.

 

 1. DINE RETTIGHEDER

Når det kommer til dine personoplysninger, har du en række rettigheder.

I relation til visse specifikke rettigheder, kan vi bede dig om oplysninger, der kan bekræfte din identitet og hvor det er relevant bede dig hjælpe os med at finde dine personoplysninger.

 

Særligt om ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i det omfang, behandlingen er baseret på GDPR art. 6(1)(f).

Du har ligeledes en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis personoplysningerne behandles med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Se GDPR art. 21.

 

Ret til indsigt (adgang til personoplysninger)

Du kan til enhver tid bede os om indsigt i dine personoplysninger, herunder vores bekræftelse på om vi behandler personoplysninger om dig, og i givet fald adgang til disse personoplysninger og en række øvrige oplysninger.

Du har ligeledes ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Se GDPR art. 15.

Hvis du ønsker at anmode om adgang til dine oplysninger, vil det hjælpe os med håndteringen af din anmodning, hvis du i emnefeltet skriver ”Anmodning om adgang til personoplysninger” eller siger dette i opkaldet, når du kontakter os. Vær venligst opmærksom på, at dette ikke er obligatorisk, og at vi stadig håndterer anmodninger uden denne reference.

 

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger under visse omstændigheder, f.eks. i tilfælde, hvor vi ikke har behov for oplysningerne, eller hvor de behandles ulovligt. Se GDPR art. 17.

 

Ret til begrænset behandling

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger under visse omstændigheder, f.eks. hvis du bestrider rigtigheden af de personoplysninger, som vi har om dig, eller hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Se GDPR art. 18.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger forkerte oplysninger om dig, og du har også ret til, at vi fuldstændiggør ufuldstændige oplysninger om dig. Se GDPR art. 16.

 

 

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til dataportabilitet, dvs. ret til at modtage personoplysninger om dig selv og transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Se GDPR art. 20.

 

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Hvis vi har indhentet dit samtykke til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med visse aktiviteter (f.eks. til infomails), kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er vores brug af dine personoplysninger før dette tispunkt stadig lovligt.

Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, beder vi dig gøre dette ved at bruge afmeld funktionen i den relevante kommunikation, eller ved at kontakte os på de kontaktoplysninger der fremgår nederst.

 

Sådan udøver du dine rettigheder

Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet under Sådan kontakter du os. Bemærk, at vi kan registrere kommunikationen med dig for at hjælpe os med at løse eventuelle problemer, som du måtte påpege.

 

Ret til at klage

Du har ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed, som i Danmark er Datatilsynet. Du kan kontakte dem på følgende måder:

 • Telefon: 33 19 32 00
 • E-mail: dt@datatilsynet.dk
 • Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

 

 1. ÆNDRINGER

Vi kan til enhver tid ændre denne politik om beskyttelse af personoplysninger ved at offentliggøre en kopi af den ændrede politik på Hjemmesideet eller, hvis det er relevant, ved at sende dig en e-mail med den politik.  Eventuelle ændringer træder i kraft syv dage efter datoen for vores e-mail eller den dato, hvor vi offentliggør de ændrede vilkår på Hjemmesideet, alt efter hvad der sker først.

 

 1. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, eller øvrige databeskyttelsesretlige spørgsmål, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, herunder tilbagekalde dit samtykke, kontakt os da venligst på følgende kontaktinformation:

British American Tobacco Denmark (House of Prince) A/S

Vester Farimagsgade 19, 1606 København V

Telefon: +45 80 20 09 00

E-mail: info@vype.dk.

Når du kontakter os via e-mail eller brev, bedes du bruge emneoverskriften "Forespørgsel om databeskyttelse", så vi kan rette din forespørgsel til den rette afdeling og behandle den omgående.

 

Senest opdateret den 18. juni 2020

Privacy Notice

Welcome to Vype.  This Privacy Notice explains what we do with your personal information when you are visiting www.govype.com/uk (“Website”) or making a purchase on the Website, over the phone.  It describes how we collect, use and process your personal information, and how, in doing so, we comply with our legal obligations to you. Your privacy is important to us, and we are committed to protecting and safeguarding your rights.

This Privacy Notice applies to the personal information of our consumers. If you are not a consumer, please contact us and we will advise you of the applicable Privacy Notice for your situation.

For the purpose of applicable data protection legislation British American Tobacco UK Limited, whose registered office is at 1 Eton St, Richmond-Upon-Thames, TW9 1EF, London, United Kingdom (“we”, “our” or “us”) is the ‘controller’ of your personal information. This means we decide why and how your personal information is used and are responsible for protecting it.  Please refer to the end of this notice for our contact and company information.

We may amend this Privacy Notice from time to time. Please visit this page regularly as we will post any changes here. Where appropriate, we may also notify you of the changes by email. Please see further the section Changes below.

If you are dissatisfied with any aspect of this Privacy Notice, you may have legal rights which we have described below where relevant.

Contents

 1. Information >INFORMATION WE COLLECT ABOUT YOU

When you use the Website or interact with us offline we collect and use information about you in the course of providing you with our products and services and with customer support. We may collect some or all of the information listed below to help us with this:

 • information that you submit online via the Website or give to us by phone, including your name, contact details, date of birth, age, your vaping history and preferences, login credentials and bank details. We collect this in a number of ways, including when you register for an account with us and/or make a purchase online or offline;
 • information that you submit via any contact forms on the Website and any correspondence we have with you over email or phone or via the webchat function on the Website;
 • details of transactions you carry out or orders you place through the Website, or by phone;
 • details of your marketing preferences;
 • extra information that you choose to tell us; and
 • technical information about your visit, including details of your visits to the Website and your navigation around the Website, traffic data, communication data, information about the device you use to access the Website, your Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet, your login information, browser type and version, time zone setting, browser plug-in types and versions, operating system and platform.

We also automatically collect information about how visitors use our Website by using cookies and similar technologies. It is possible to switch off cookies by setting your browser preferences. To learn more about how we use cookies and how to switch them off please see our Cookie Policy.

Some of the personal information we collect from you are required to enable us to fulfil our contractual duties to you or to others. For example, when buying products from us, we need to collect your financial bank details in order to be able to process your payment and we need to verify your age to comply with laws that apply to us.  Other items may simply be needed to ensure that our relationship can run smoothly.

Depending on the type of personal information in question and the grounds on which we may be processing it, should you decline to provide us with such data, we may not be able to fulfil our contractual requirements or, in extreme cases, may not be able to continue with our relationship with you.

For details of the legal bases that we rely on to be able to use and process your personal information, please see Our legal basis for using your information.


 1. HOW WE USE YOUR INFORMATION

Use of your information

We use your in formation in the following ways:

 • to carry out our obligations arising from any contracts with you when you make a purchase on the Website or by phone and for billing and delivery purposes;
 • to ensure that the Website’s content is presented as effectively as possible for you;
 • for our internal purposes, such as quality control, Website performance, system administration and to evaluate use of the Website, so that we can provide you with enhanced services;
 • to notify you about changes to our services;
 • to provide you with information about products or services that you request from us, or which we feel may interest you (where necessary, after obtaining your consent) – see details below;
 • to tailor and personalise the marketing communications we send you. For example, we may send you marketing information at times such as your birthday;
 • to create reports to assist with future marketing;
 • to verify your age (please see below for further details);
 • to authenticate you when logging into your account (if you have created one) and to allow you to register for other websites and services we or our BAT entities operate to make those registration processes more convenient for you;
 • in the rare event that we stop providing the Website, to move and combine your personal information held within our databases relating to the Website with those of another similar or related online service (whether a Website or App) that we or one of our BAT entities operate. If we do so we will always email you to inform you of these changes in advance;
 • to provide you with customer support, respond to your queries and resolve your complaints; and
 • to enable you to participate in the features of the Website, when you choose to do so.

Verifying your age

As this Website relates to vaping and vaping products, we must make sure that users paying by debit card only are verified on the Website and are aged 18 years or over. Failing age verification will mean you cannot complete a purchase.

In order to enable us to do this we will require certain information about you. This will then be passed to our service provider GB Group Plc who will check it against public sources of information to deliver confirmation, usually in real time.

In order to verify your identity, we may also require you to provide demographic information (such as gender and birth date) and other personal information which may be used by us and our service provider to verify your details and may include your passport number or driving licence number. This information is checked against secure independent data sources, such as the electoral roll, in order to help verify your identity.

The verification process may include disclosing your information to third party data providers including credit reference agencies. The data providers may check the details supplied against any particulars on any database (public or otherwise) to which they have access.

Any verification check with a credit reference agency will be registered as an ‘unrecorded enquiry’ on your credit report. An unrecorded enquiry means that the search was not made for lending purposes and it is only included on your credit report so that you know the search was made. It is not visible to lenders so it does not affect your credit rating or score when you apply for credit. As part of this process, we will not receive any additional information from the credit reference agency about you.

In some cases, we may need to ask for further information in order to verify your age. If this is necessary, we will contact you to explain why.

Marketing

We may collect your preferences to receive marketing information directly from us by email in the following ways:

 • if you register for an account on the Website, we will ask you if you would like to opt in to receive marketing information directly from us;
 • if you click on the link on our Website to sign up to our newsletter; or
 • if you place an order using the Website we may contact you with marketing information, except where you indicate you would prefer otherwise using the option we provide at the time.

If you do not complete a purchase and have not indicated that you would prefer otherwise, we may send a reminder to you about your incomplete purchase or ask why you did not complete the purchase so that we may better refine the service we offer.

From time to time, we may ask you to refresh your marketing preferences by asking you to confirm that you consent to continue receiving marketing information from us.

You have the right to opt-out of our use of your personal information to provide marketing to you in any of the ways mentioned above at any time. Please see Your rights below for further details on how you can do this.

Use of non-personal information

We may monitor your use of the Website and record your email address and/or IP address, operating system and browser type for system administration and to report aggregate information to our advertising partners. The information we report to our partners is statistical information about our users’ browsing actions and patterns which does not identify any individual.

We collect non-personal aggregated statistics data about visitors to the Website and sales and traffic patterns. This information does not identify users in any personal capacity and we do not use this information to build profiles on individual users: it just contains generalised information about the users of the Website.


 1. OUR LEGAL BASIS FOR USING YOUR INFORMATION

There are different legal bases that we rely on to use your personal information, namely:

 • Performance of a contract – the use of your personal information may be necessary to perform a contract that you have with us. For example, when you buy a product from us, we need to use your personal information to process your order, send you your product, and respond to any requests you may have. We also need to use your personal information to enable you to use some parts of the Website, and to notify you about changes to our services.
 • Consent – we will rely on your consent, in certain cases, to send you marketing communications. You may withdraw your consent at any time.
 • Legal obligation – as explained above, we have a legal obligation to ensure that we do not sell our vaping products to people under 18 years old. We need to carry out age verification checks in order to comply with this obligation. We also may need to use your information to comply with other legal obligations that apply to us.
 • Legitimate interests – we have a legitimate interest in using your information in the other ways described in this Privacy Notice, for example to improve and personalise our products, services, and the Website, and to conduct certain marketing and market research activities.

Automated decision-making

We may make automated decisions about you based on your personal information in the following circumstances:

 • to select personalised offers, discounts or recommendations to send you based on your shopping history, Website browsing history, and other information you provide to us (none of these will have a legal or other significant effect on you); and
 • in order to verify your age when you attempt to buy vaping products from us (see the explanation above for further information about this).

 1. SHARING YOUR INFORMATION WITH THIRD PARTIES

We will share your information primarily to ensure that we provide you with the most exciting and up to date products. We may share your information with any of the following groups:

 • any of our BAT entities, where this is necessary, and in accordance with laws on data transfers;
 • our payment providers when you make a purchase on this Website. Our payment processor operates a secure server to process your payment details. They encrypt your credit or debit card information and authorise payment directly. This means that your credit card or debit card details are never revealed to us. To understand how our payment processor uses your information, we recommend that you read their privacy policy: http://www.worldpay.com/uk/privacy-policy.
 • tax, audit, or other authorities, when we believe that the law or other regulation requires us to share this data (for example, because of a request by a tax authority or in connection with any anticipated litigation);
 • third party service providers who perform functions on our behalf (including external consultants and professional advisers such as lawyers, auditors and accountants, technical support functions, analytics and IT consultants carrying out testing and development work on our business technology systems);
 • third parties for the purposes of credit card clearance, credit reference, order fulfilment, delivery, customer support services and storage services;
 • third party outsourced IT providers where we have an appropriate data processing agreement (or similar protections) in place;
 • if a BAT entity merges with or is acquired by another business or company in the future, we may share your personal information with the new owners of the business or company (and provide you with notice of this disclosure); and
 • if we have to share your information to comply with legal or regulatory requirements (for example, for age verification purposes), or if we have to enforce or apply our Terms and Conditions or any other agreements or to protect our rights, property or our customers, etc. This may involve exchanging information with other companies and organisations for the purposes of fraud protection and credit risk reduction.

We may share the non-personal aggregated statistics data about visitors to the Website with third parties for analytics and statistical purposes.

We do not send any personal information that we collect about you on the Website to any social media sites that you link to your account, e.g. Facebook, nor do we share that information with such sites. We do not collect any personal information about you from those sites.


 1. WHERE WE STORE YOUR INFORMATION

Your personal information may be transferred outside of the European Economic Area (EEA) to the third parties described in Sharing your information with third parties.

We want to make sure that your personal information is stored and transferred in a way which is secure. We will therefore only transfer data outside of the EEA where it is compliant with data protection legislation and the means of transfer provides adequate safeguards in relation to your data, for example:

 • by way of an intra-group agreement between BAT entities, incorporating the current standard contractual clauses adopted by the European Commission for the transfer of personal information to jurisdictions without adequate data protection laws;
 • by way of a data transfer agreement with a third party, incorporating the current standard contractual clauses adopted by the European Commission for the transfer of personal information to jurisdictions without adequate data protection laws;
 • by transferring your data to an entity which has signed up to the EU-U.S. Privacy Shield Framework for the transfer of personal information from entities within the EU to entities in the United States of America or any equivalent agreement in respect of other jurisdictions;
 • by transferring your data to a country where there has been a finding of adequacy by the European Commission in respect of that country's levels of data protection via its legislation; or
 • where it is necessary for the conclusion or performance of a contract between ourselves and a third party and the transfer is in your interests for the purposes of that contract; or
 • where you have consented to the transfer.

Where we transfer your personal information outside the EEA and where the country or territory in question does not maintain adequate data protection standards, we will take all reasonable steps to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Notice. You can ask to see these by contacting us using the contact details below.


 1. HOW WE SAFEGUARD YOUR INFORMATION

We care about protecting your information. That's why we put in place appropriate measures that are designed to prevent unauthorised access to, and misuse of, your personal information.

We are committed to taking all reasonable and appropriate steps to protect the personal information that we hold from misuse, loss, or unauthorised access. We do this by having in place a range of appropriate technical and organisational measures, including encryption measures and disaster recovery plans.

If you suspect any misuse or loss of or unauthorised access to your personal information please let us know immediately by contacting our Data Protection Officer on the details provided at the end of this notice.

Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Although we will apply our normal procedures and comply with legal requirements to protect your information, we cannot guarantee the security of your information transmitted to the Website and any transmission is at your own risk.

The Website may from time to time contain links to and from other websites. If you follow a link to any of those sites, please note that those sites ought to have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for those sites or for their privacy policies. Please check those privacy policies before you submit your information to those sites.


 1. HOW LONG WE KEEP YOUR INFORMATION

We will keep your information relating to orders you have placed with us as required by law or other regulation (for example, because of a request by a tax authority or in connection with any anticipated litigation).

If you have registered an account with us: we will store your personal information for as long as your account is open. If you no longer wish to hold an account with us, you can go into “My Account” on the Website and select the option to delete your account. By doing so, we will delete your account and remove you from our mailing list if you are on there.  However, as noted above, we may still retain details of orders you have placed with us for legal or regulatory reasons.

If you have signed up to receive email marketing from us: we will store your personal information for as long as you are subscribed to our email marketing list (unless your account has been closed). If you unsubscribe or are otherwise removed from our marketing list, we will keep your email address on our suppression list to ensure that we do not send you marketing emails.

If you have contacted us with a complaint or query: we will store your personal information for as long as is reasonably required to resolve your complaint or query.

The exceptions to the above are where:

 • we have carefully considered whether we need to retain your personal information after the periods described above to potentially establish, bring or defend legal proceedings or to comply with a legal or regulatory requirement;

 

 • we actually bring or defend a legal claim or other proceedings during the period we retain your personal information, in which case we will retain your personal information until those proceedings have concluded and no further appeals are possible;

 

 • you exercise your right to require us to retain your personal information for a period longer than our stated retention period (see further Right to restrict processing below);
 • you exercise your right to have the information erased (where it applies) and we do not need to hold it in connection with any of the reasons permitted or required under the law (see further Right to erasure below); or

 

 • in limited cases, a court or regulator requires us to keep your personal information for a longer or shorter period.

When it is no longer necessary to retain your data, we will delete the personal information that we hold about you from our systems. After that time, we may aggregate the data (from which you cannot be identified) and retain it for analytical purposes.


 1. YOUR RIGHTS

You have a number of rights in relation to your information under data protection law. In relation to certain rights, we may ask you for information to confirm your identity and, where applicable, to help us to search for your personal information. Except in rare cases, we will respond to you within one month from either (i) the date that we have confirmed your identity or (ii) where we do not need to do this because we already have this information, from the date we received your request.

Right to object

This right enables you to object to us processing your personal information where we do so for one of the following reasons:

 • where we rely on our legitimate interests to do process your information;
 • to enable us to perform a task in the public interest or exercise official authority;
 • in certain circumstances, to send you direct marketing materials; or
 • for scientific, historical, research, or statistical purposes.

Except for the purposes for which we are sure we can continue to process your personal information, we will temporarily stop processing your personal information in line with your objection until we have investigated the matter. If we agree that your objection is justified in accordance with your rights under data protection laws, we will permanently stop using your data for those purposes. Otherwise we will provide you with our justification as to why we need to continue using your data.

Right to withdraw consent

Where we have obtained your consent to process your personal information for certain activities (for example, for marketing), you may withdraw this consent at any time and we will cease to use your data for that purpose unless we consider that there is an alternative legal basis to justify our continued processing of your data for this purpose, in which case we will inform you of this condition. If you withdraw your consent, our use of your personal information before you withdraw is still lawful.

To withdraw your consent to marketing communications, please use the unsubscribe tool in the relevant communication or update your preferences in the account section on the Website.

Right of access (Data Subject Access Requests)

You may ask us for a copy of the information we hold about you at any time, and request us to modify, update or delete such information. If we provide you with access to the information we hold about you, we will not charge you for this unless permitted by law. If you request further copies of this information from us, we may charge you a reasonable administrative cost.  Where we are legally permitted to do so, we may refuse your request. If we refuse your request we will always tell you the reasons for doing so.

If you would like to request access to your information, it would assist us with dealing with your request if you could use the subject heading ‘Data Subject Access Request’, or quote this over the phone, when contacting us. Please note that this is not mandatory and we will still deal with any requests without this reference.

Right to erasure

You have the right to request that we "erase" your personal information in certain circumstances. Normally, this right exists where:

 • the data is no longer necessary;
 • you have withdrawn your consent to us using your data, and there is no other valid reason for us to continue;
 • the data has been processed unlawfully;
 • it is necessary for the data to be erased in order for us to comply with our obligations under law; or
 • you object to the processing of your data and we are unable to demonstrate overriding legitimate grounds for our continued processing.

We would only be entitled to refuse to comply with your request for erasure in limited circumstances and we will always tell you our reason for doing so.

When complying with a valid request for the erasure of data we will take all reasonably practicable steps to delete the relevant data.

Right to restrict processing

You have the right to request that we restrict our processing of your personal information in certain circumstances, for example if you dispute the accuracy of the personal information that we hold about you, you object to our processing of your personal information for our legitimate interests or you require us to keep it in connection with legal proceedings. If we have shared your personal information with third parties, we will notify them about the restricted processing unless this is impossible or involves disproportionate effort. We will, of course, notify you before lifting any restriction on processing your personal information.

We may only process your information whilst its processing is restricted if we have your consent or are legally permitted to do so, for example for storage purposes, to protect the rights of another individual or company or in connection with legal proceedings.

Right to rectification

You have the right to request that we rectify any inaccurate or incomplete personal information that we hold about you. If we have shared this personal information with third parties, we will notify them about the rectification unless this is impossible or involves disproportionate effort. You may also request details of the third parties that we have disclosed the inaccurate or incomplete personal information to. Where we think that it is reasonable for us not to comply with your request, we will explain our reasons for this decision.

You can access and update certain parts of your information by logging into your account on the Website.

Right of data portability

If you wish, you have the right to transfer your personal information between service providers where we rely on your consent or the performance of your contract as the legal basis to use that information. In effect, this means that you are able to transfer the details we hold on you to another third party. To allow you to do so, we will provide you with your data in a commonly used machine-readable format so that you can transfer the data. Alternatively, we may directly transfer the data for you if technically possible.

Rights relating to automated decisions

In certain circumstances, you may contest a decision made about you based on automated processing.

Right to complain

You have the right to lodge a complaint with your local supervisory authority which is the Information Commissioner's Office in the UK. You can contact them in the following ways:

 • Phone: 0303 123 1113
 • Email: casework@ico.org.uk
 • Post: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

How to exercise your rights

If you would like to exercise any of these rights, please contact us on the details provided under How to contact us. Please note that we may keep a record of your communications to help us resolve any issues that you raise.


 1. CHANGES

We may make changes to this Privacy Notice at any time by posting a copy of the modified notice on the Website or, where appropriate, by sending you an email with that notice.  Any changes will take effect 7 days after the date of our email or the date on which we post the modified terms on the Website, whichever is the earlier.


 1. HOW TO CONTACT US

If you have any queries about this Privacy Notice, including your rights in relation to your personal information, please contact Head of Legal and External Affairs by post at:

British American Tobacco UK Limited

One Eton Street

Richmond Upon Thames

London

TW9 1EF

If you wish to contact us with any general queries or concerns, you can use our Contact Us page or email us at   info@govype.com or write to us via post at:

Vype Customer Services

One Eton Street

Richmond Upon Thames

London

TW9 1EF

When contacting us by email or post, please use the subject heading ‘Data protection query’ so that we can direct your query to the appropriate department and deal with it promptly.

Velkommen til Vype.  Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvad vi gør med dine personlige oplysninger, når du besøger www.vype.dk ("Hjemmeside"), kontakter vores kundeservicecenter, foretager et køb på Hjemmesiden, eller hvis du tilmelder dig for at modtage meddelelser fra os.  Den beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og behandler dine personlige oplysninger, og hvordan vi i den forbindelse overholder vores juridiske forpligtelser over for dig. Beskyttelse af personlige oplysninger er vigtigt for os, og vi gør alt for at beskytte og sikre dine rettigheder.

Med henblik på gældende databeskyttelseslovgivning er British American Tobacco Denmark A/S (House of Prince) A/S, Vester Farimagsgade 19, 1606 København V, Danmark ("vi", "vores" eller "os") den "dataansvarlige" for dine personlige oplysninger. Det betyder, at vi beslutter, hvorfor og hvordan dine personlige oplysninger bruges, og vi er ansvarlige for at beskytte dem.  Vores kontakt- og virksomhedsoplysninger fremgår sidst i denne politik.

Eventuelle ændringer, som vi måtte foretage i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, offentliggøres på denne side. Hvis det er relevant, kan du også blive underrettet via e-mail.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, bedes du kontakte os.

Indhold

 

1. Oplysninger > OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER OM DIG

Når du bruger Hjemmesiden eller interagerer med os offline, indsamler og bruger vi oplysninger om dig i forbindelse med levering af vores produkter og tjenester samt kundesupport. Vi kan indsamle nogle af eller alle de oplysninger, der er anført nedenfor, for at hjælpe os med dette:

 • oplysninger, som du afgiver til os online via Hjemmesideet eller pr. telefon, herunder dit navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, alder og loginoplysninger. Vi indsamler dette på flere måder, herunder når du tilmelder dig en konto hos os og/eller foretager et køb online;
 • oplysninger, som du indsender via kontaktformularer på Hjemmesiden og enhver kommunikation, som vi har med dig via e-mail eller telefon eller via webchat-funktionen på Hjemmesiden; eller optagelser fra telefonopkald med vores kundeservice
 • oplysninger om transaktioner, som du udfører, eller bestillinger, som du afgiver via Hjemmesiden;
 • yderligere oplysninger, som du vælger at afgive til os; og
 • tekniske oplysninger om dit besøg, herunder oplysninger om dine besøg på Hjemmesideet og din navigation på Hjemmesideet, trafikdata, kommunikationsdata, oplysninger om den enhed, som du bruger til at få adgang til Hjemmesideet, din IP-adresse (internetprotokoladresse), der bruges til at forbinde din computer til internettet, dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browserplugin-typer og -versioner, styresystem og platform.

Vi indsamler også automatisk oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores Hjemmeside ved hjælp af cookies og lignende teknologier. Det er muligt at slå cookies fra ved hjælp af dine browserindstillinger. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan slå dem fra, kan du se vores cookiepolitik.

Nogle af de personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, er nødvendige, for at vi kan opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig eller andre. Når du f.eks. køber produkter fra os, har vi brug for din adresse for at kunne sende produkterne til dig, og vi skal bekræfte din alder i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Afhængigt af den pågældende type personlige oplysninger og bevæggrunden for vores behandling heraf kan vi muligvis ikke opfylde vores kontraktlige krav, hvis du afviser at afgive oplysningerne. I ekstreme tilfælde kan vi muligvis ikke fortsætte samarbejdet med dig.

 

2. SÅDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER

Brug af dine oplysninger

Vi bruger dine oplysninger på følgende måder:

 • til at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med vores aftaler med dig, når du foretager et køb på Hjemmesiden, og i forbindelse med levering;
 • til vores interne formål, f.eks. kvalitetskontrol, Hjemmesidens ydeevne, systemadministration samt evaluering af brug af Hjemmesiden, så vi kan forbedre vores tjenesteydelser til dig;
 • til internt brug, anvendes optagelserne af telefonopkald muligvis for at forbedre vores kundeservice
 • til at yde kundesupport og oplysninger til dig om de købte produkter og til at levere nyhedsbreve om de relevante produkter (når vi har fået dit samtykke);
 • til at bekræfte din alder (se nedenfor for yderligere oplysninger);
 • til at bekræfte din identitet, når du logger på din konto (hvis du har oprettet en); og
 • til at yde kundesupport til dig, svare på dine spørgsmål og løse eventuelle klager, når du kontakter vores kundeservicecenter.

Bekræftelse af din alder

Da denne Hjemmeside vedrører dampeprodukter, skal du bekræfte, at du er fyldt 18 år. Før du foretager et køb, skal du bekræfte din alder. Hvis din alder ikke bekræftes, betyder det, at du ikke kan oprette en konto og dermed ikke kan foretage et køb.

For at vi kan gøre dette, kræver vi visse oplysninger om dig. Disse oplysninger vil blive videregivet til vores tjenesteudbyder GB Group Plc, der sammenholder oplysningerne med offentlige informationskilder med henblik på bekræftelse. Dette foregår normalt i realtid.

For at bekræfte din identitet kan vi også kræve, at du afgiver demografiske oplysninger (f.eks. køn og fødselsdato) og andre personlige oplysninger, som vi og vores tjenesteudbyder kan bruge til at bekræfte dine oplysninger, og det kan inkludere dit pasnummer eller kørekortnummer. Disse oplysninger sammenholdes med sikre uafhængige datakilder, f.eks. valglister, for at hjælpe med at bekræfte din identitet.

Du vil blive bedt om at bekræfte din alder gennem NEM-ID-processen. Vi overfører alle dine oplysninger til Nets Denmark A/S, som sammenholder disse oplysninger med andre offentlige kilder for at bekræfte din identitet og alder. Dette vil kun ske én gang, når du opretter din konto, da vi derefter gemmer disse oplysninger i vores database.

I nogle tilfælde kan vi være nødt til at bede om yderligere oplysninger for at bekræfte din alder. Hvis dette er nødvendigt, vil vi kontakte dig for at forklare hvorfor.

Oplysninger om produkterne og tjenesterne

Vi kan indsamle dine præferencer med henblik på at modtage oplysninger om produkterne og tjenesterne direkte fra os på følgende måder:

 • hvis du afgiver en bestilling på Hjemmesideet, spørger vi dig, om du ønsker at modtage oplysninger direkte fra os via e-mail.

Vi kan til enhver tid bede dig om at opdatere dine præferencer for oplysninger ved at bede dig om at bekræfte, at du giver dit samtykke til fortsat at modtage oplysninger fra os. Hver mail indeholder også et link du kan bruge til at til opdatere dit samtykke.

Du har ret til når som helst at fravælge vores brug af dine personlige oplysninger til at give oplysninger til dig på alle de ovenfor nævnte måder. Se afsnittet Dine rettigheder nedenfor for yderligere oplysninger om, hvordan du kan gøre dette.

Brug af ikke-personlige oplysninger

Vi kan overvåge din brug af Hjemmesideet og registrere din e-mailadresse og/eller IP-adresse, dit styresystem og din browsertype til systemadministration og til at indberette oplysninger i samlet form til vores reklamepartnere. De oplysninger, som vi indberetter til vores partnere, er statistiske oplysninger om vores brugeres browserhandlinger og -mønstre, som ikke identificerer personer.

Vi indsamler ikke-personlige statistiske data i samlet form om besøgende på Hjemmesideet samt salgs- og trafikmønstre. Disse oplysninger identificerer ikke individuelle brugere, og vi bruger ikke disse oplysninger til at opbygge profiler for individuelle brugere: De indeholder kun generelle oplysninger om Hjemmesidens brugere.

 

3. VORES JURIDISKE GRUNDLAG FOR ANVENDELSE AF DINE OPLYSNINGER

Der er forskellige juridiske grundlag, som vi baserer anvendelsen af dine personlige oplysninger på, dvs.:

 • Opfyldelse af en kontrakt– anvendelse af dine personlige oplysninger kan være nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du har med os. Når du f.eks. køber et produkt fra os, skal vi bruge dine personlige oplysninger til at behandle din bestilling, sende dit produkt til dig og besvare eventuelle forespørgsler, som du måtte have.
 • Samtykke– vi har brug for dit samtykke til at sende dig oplysninger om produkterne og tjenesterne, og for at optage telefonopkald med vores kundeservice. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage (se punkt 8).
 • Juridisk forpligtelse– som forklaret ovenfor har vi en juridisk forpligtelse til at sikre, at vi ikke sælger vores dampeprodukter til personer under 18 år. Vi skal udføre alderskontroller for at overholde denne forpligtelse. Vi kan også få brug for dine oplysninger i forbindelse med overholdelse af andre juridiske forpligtelser, der gælder for os.
 • Legitime interesser– vi har en legitim interesse i at bruge dine oplysninger på de andre måder, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, f.eks. til at forbedre og tilpasse vores produkter, tjenester og Hjemmesideet samt til at udføre visse markedsundersøgelsesaktiviteter.

4. DELING AF DINE OPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Vi kan dele dine oplysninger med en af følgende grupper:

 • enhver af vores BAT-enheder, hvor dette er nødvendigt, og i overensstemmelse med lovgivningen om dataoverførsler;
 • vores betalingsudbydere, når du foretager et køb på dette Hjemmeside. Vores betalingsbehandler driver en sikker server til behandling af dine betalingsoplysninger. De krypterer dine betalingskortoplysninger og godkender direkte betaling. Det betyder, at vi ikke får dine betalingskortoplysninger. For at forstå, hvordan vores betalingsbehandler bruger dine oplysninger, anbefaler vi, at du læser deres politik om beskyttelse af personline oplysninger: http://www.worldpay.com/uk/privacy-policy
 • skat, revision eller andre myndigheder, når loven eller andre bestemmelser kræver, at vi deler disse data (f.eks. på grund af en anmodning fra en skattemyndighed eller i forbindelse med eventuelle forventede søgsmål);
 • tredjepartstjenesteudbydere, der udfører funktioner på vores vegne (herunder eksterne konsulenter og professionelle rådgivere som advokater, revisorer og bogholdere, tekniske supportroller, analyse- og IT-konsulenter, der udfører test og udviklingsarbejde i forbindelse med vores virksomhedsteknologisystemer);
 • tredjeparter med henblik på clearing af kreditkort, kreditreference, ordreudførelse, levering, kundesupport og opbevaringstjenester;
 • udliciterede tredjepartsleverandører af IT, hvor vi har en hensigtsmæssig databehandlingsaftale (eller lignende beskyttelse) på plads;
 • hvis en BAT-enhed fusionerer med eller overtages af en anden virksomhed, kan vi dele dine personlige oplysninger med den nye ejer af virksomheden (og give dig besked herom); og
 • hvis vi er nødt til at dele dine oplysninger for at overholde juridiske eller lovgivningsmæssige krav (f.eks. med henblik på bekræftelse af din alder), eller hvis vi skal håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelsereller andre aftaler eller for at beskytte vores rettigheder, ejendom eller vores kunder osv. Dette kan indebære udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel og minimering af kreditrisiko.

Vi kan dele ikke-personlige statistiske data i samlet form om besøgende på Hjemmesideet med tredjeparter med henblik på analyse og statistiske formål.

Vi sender ikke personlige oplysninger, som vi indsamler om dig på Hjemmesiden, til Hjemmesider for sociale medier, som du linker til din konto, f.eks. Facebook, og vi deler heller ikke disse oplysninger med sådanne Hjemmesider. Vi indsamler ikke personlige oplysninger om dig fra disse Hjemmesider.

 

5. HVOR VI OPBEVARER DINE OPLYSNINGER

Dine personlige oplysninger kan blive overført uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til de tredjeparter, der er beskrevet under Deling af dine oplysninger med tredjeparter.

Vi vil sikre, at dine personlige oplysninger opbevares og overføres på en måde, der er sikker. Vi vil derfor kun overføre data uden for EØS, hvor det sker i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse, og hvor transportmåden yder tilstrækkelig beskyttelse af dine data, f.eks.:

 • ved en koncernintern aftale mellem BAT-enheder, der omfatter de aktuelle standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen om overførsel af personlige oplysninger til jurisdiktioner uden tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning;
 • ved en dataoverførselsaftale med en tredjepart, der omfatter de aktuelle standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen om overførsel af personlige oplysninger til jurisdiktioner uden tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning;
 • ved overførsel af dine data til en enhed, der har tilsluttet sig ordningen om EU-USA-privatlivsskjoldet for overførsel af personlige oplysninger fra enheder i EU til enheder i USA eller en tilsvarende aftale i forhold til andre jurisdiktioner;
 • ved overførsel af dine data til et land, hvor Europa-Kommissionen har fundet, at niveauet af databeskyttelse som bestemt i det pågældende lands lovgivning er tilstrækkeligt; eller
 • hvor det er nødvendigt for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem os og en tredjepart, og overførslen er i din interesse i forbindelse med den pågældende kontrakt; eller
 • hvor du har givet dit samtykke til overførslen.

Hvis vi overfører dine personlige oplysninger uden for EØS, og hvis det pågældende land eller territorium ikke overholder tilstrækkelige databeskyttelsesstandarder, træffer vi alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan bede om at se disse ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

 

6. SÅDAN BESKYTTER VI DINE OPLYSNINGER

Det er vigtigt for os at beskytte dine oplysninger. Derfor har vi truffet passende foranstaltninger, der har til formål at forhindre uautoriseret adgang til og misbrug af dine personlige oplysninger.

Vi gør vores yderste for at træffe alle rimelige og passende foranstaltninger for at beskytte personlige oplysninger i vores besiddelse mod misbrug, tab og uautoriseret adgang. Det gør vi ved hjælp af en række relevante tekniske og organisatoriske tiltag, herunder kryptering og katastrofeberedskabsplaner.

Hvis du har mistanke om misbrug, tab af eller uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger, bedes du omgående give os besked herom ved at kontakte os via de angivne oplysninger i slutningen af denne politik.

Desværre er overførsel af oplysninger via internettet aldrig 100 % sikkert. Selvom vi anvender vores normale procedurer og overholder lovmæssige krav med henblik på beskyttelse af dine oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger, der overføres til Hjemmesideet, og alle overførsler foregår på eget ansvar.

Hjemmesideet kan indeholde links til og fra andre Hjemmesideer. Hvis du følger et link til et af disse Hjemmesideer, skal du være opmærksom på, at disse Hjemmesideer bør have deres egne politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, og at vi ikke påtager os noget ansvar for disse Hjemmesideer eller for deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Gennemgå disse Hjemmesideers politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, før du sender dine data til disse Hjemmesideer.

 

7. HVOR LÆNGE VI BEHOLDER DINE OPLYSNINGER

Vi beholder dine oplysninger i forbindelse med bestillinger, som du har afgivet til os 5 år efter købsdatoen, og som påkrævet ved lov eller andre bestemmelser (f.eks. ved en anmodning fra en skattemyndighed eller i forbindelse med eventuelle forventede søgsmål).

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve fra os, beholder vi dine personlige oplysninger, så længe du abonnerer på vores nyhedsbreve (medmindre din konto er blevet lukket). Hvis du returnerer et produkt, fjerner vi dig fra abonnementslisten. Hvis du afmelder dig eller på anden måde bliver fjernet fra vores liste, beholder vi din e-mailadresse og andre relevante oplysninger for at sikre, at vi ikke sender yderligere oplysninger til dig, og/eller at vi kan bevise, at vi har fået dit samtykke.

Hvis du har indgået samtykke omkring at dit telefonopkald bliver optaget: vi beholder dine personlige oplysninger i maksimum 1 år.

Hvis du har kontaktet os med en klage eller en forespørgsel, beholder vi dine personlige oplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at finde en løsning på din klage eller forespørgsel.

Undtagelserne til ovenstående er, hvor:

 • vi nøje har overvejet, om vi skal beholde dine personlige oplysninger efter de ovenfor beskrevne perioder med henblik på potentielt at oprette, foretage eller modtage sagsanlæg, eller for at overholde lovmæssige eller andre krav;
 • vi rent faktisk foretager eller modtager et sagsanlæg eller andre retsforhandlinger i den periode, hvor vi opbevarer dine personlige oplysninger, i hvilket tilfælde vi bibeholder dine personlige oplysninger, indtil sådanne forhandlinger er afsluttet, og der ikke er mulighed for yderligere anker;
 • du udøver din ret til at kræve, at vi beholder dine personlige oplysninger i en periode, der er længere end vores erklærede opbevaringsperiode (se mere under Ret til begrænsning af behandlingnedenfor);
 • du udøver din ret til at få oplysningerne slettet (hvor det er relevant), og vi ikke behøver at beholde dem i forbindelse med en af de tilladte eller påkrævede årsager i henhold til lovgivningen (se mere under Ret til sletning nedenfor); eller
 • i begrænsede tilfælde, hvor en domstol eller myndighed kræver, at vi beholder dine personlige oplysninger i en længere eller kortere periode.

Når det ikke længere er nødvendigt at beholde dine data, sletter vi de personlige oplysninger, som vi har om dig i vores systemer. Efter dette tidspunkt kan vi sammenlægge dataene (hvorfra du ikke kan identificeres) og gemme dem til analytiske formål.

 

8. DINE RETTIGHEDER

Du kan få adgang til og opdatere visse dele af dine personlige oplysninger ved at logge på din konto.

I overensstemmelse med juridiske krav og begrænsninger har du forskellige rettigheder i forhold til de data, som vi har om dig. Vi har angivet disse nedenfor.

Indsigtsret (registreredes anmodninger om adgang)

Du kan til enhver tid bede os om en kopi af de oplysninger, som vi har om dig. Hvis vi giver dig adgang til de oplysninger, som vi har om dig, vil du ikke blive opkrævet et gebyr herfor. Hvis du anmoder om yderligere kopier af disse oplysninger fra os, kan vi opkræve et rimeligt administrationsgebyr.  I situationer, hvor det er tilladt i henhold til lovgivningen, kan vi afvise din anmodning. Hvis vi afviser din anmodning, vil vi altid informere dig om årsagen hertil.

Ret til indsigelse

Denne rettighed giver dig mulighed for at komme med indsigelser, når vi behandler dine personlige oplysninger.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Hvis vi har indhentet dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger i forbindelse med visse aktiviteter (f.eks. til infomails), kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage, så vil vi ophøre med at bruge dine oplysninger til dette formål. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er vores brug af dine personlige oplysninger inden tilbagetrækningen stadig lovlig.

Hvis du på et tidspunkt ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du sende en e-mail til os (info@vype.dk) eller ringe til os (80 20 09 00). Du kan også afmelde dig ved at klikke på afmeldingslinket forneden i de infomails, som du har modtaget fra os.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om, at vi "sletter" dine personlige oplysninger under visse omstændigheder. Normalt gælder denne ret i tilfælde, hvor:

 • dataene ikke længere er nødvendige;
 • du har trukket dit samtykke til, at vi bruger dine data, tilbage, og der er ingen anden gyldig grund til, at vi fortsætter;
 • dataene er blevet behandlet på ulovlig vis;
 • det er nødvendigt, at dataene slettes, for at vi kan overholde vores forpligtelser i henhold til loven; eller
 • du kommer med indsigelser mod behandlingen af dine data, og vi ikke kan påvise altoverskyggende legitime grunde for vores fortsatte behandling.

Vi vil kun i begrænset omfang være berettiget til at nægte at opfylde din anmodning om sletning, og vi vil altid informere dig om vores bevæggrund hertil.

Når vi opfylder en gyldig anmodning om sletning af data, gør vi alt, hvad der er praktisk muligt, for at slette de relevante data.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder, f.eks. hvis du bestrider rigtigheden af de personlige oplysninger, som vi har om dig, hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger i forbindelse med vores legitime interesser, eller hvis du har brug for, at vi opbevarer dem i forbindelse med en retssag. Hvis vi har delt dine personlige oplysninger med tredjeparter, underretter vi dem om den begrænsede behandling, medmindre dette er umuligt eller kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi giver dig naturligvis besked, inden vi ophæver eventuelle restriktioner af behandlingen af dine personlige oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger forkerte eller ufuldstændige personlige oplysninger, som vi har om dig. Hvis vi har delt disse personlige oplysninger med tredjeparter, underretter vi dem om berigtigelsen, medmindre dette er umuligt eller kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Du kan også anmode om oplysninger om de tredjeparter, som vi har delt de forkerte eller ufuldstændige personlige oplysninger med. Hvis vi mener, at det er rimeligt for os ikke at efterkomme din anmodning, forklarer vi vores grundlag for denne beslutning.

Du kan få adgang til og opdatere visse dele af dine personlige oplysninger ved at logge på din konto på Hjemmesideet.

Ret til dataportabilitet

Hvis du ønsker det, har du ret til at overføre dine personlige oplysninger mellem tjenesteudbydere, hvor vi henviser til dit samtykke eller opfyldelsen af din kontrakt som retsgrundlaget for at bruge disse oplysninger. Dette betyder i praksis, at du kan overføre de oplysninger, som vi har om dig, til en anden tredjepart. For at give dig mulighed for at gøre dette leverer vi dine data til dig i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format, så du kan overføre dataene. Alternativt kan vi overføre dataene direkte til dig, hvis det er teknisk muligt.

Rettigheder i forbindelse med automatiserede beslutninger

Under visse omstændigheder kan du anfægte en beslutning truffet om dig baseret på automatiseret behandling. Vi træffer generelt ikke beslutninger som udelukkende er basereret på automatiseret behandling af din personlige data, men når dette hænder, ville vi informere dig herom.

Mere information

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

Ret til at klage

Du har ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed, som i Danmark er Datatilsynet. Du kan kontakte dem på følgende måder:

 • Telefon:  33 19 32 00
 • E-mail: dt@datatilsynet.dk
 • Post:  Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Sådan udøver du dine rettigheder

Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet under Sådan kontakter du os. Bemærk, at vi kan registrere kommunikationen med dig for at hjælpe os med at løse eventuelle problemer, som du måtte påpege.

 

9. ÆNDRINGER

Vi kan til enhver tid ændre denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger ved at offentliggøre en kopi af den ændrede politik på Hjemmesideet eller, hvis det er relevant, ved at sende dig en e-mail med den politik.  Eventuelle ændringer træder i kraft syv dage efter datoen for vores e-mail eller den dato, hvor vi offentliggør de ændrede vilkår på Hjemmesideet, alt efter hvad der sker først.

 

10. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, herunder dine rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os pr. brev på adressen:

British American Tobacco Denmark (House of Prince) A/S
Vester Farimagsgade 19, 1606 København V
Att: Trade DK

Hvis du ønsker at kontakte os med generelle spørgsmål eller bekymringer, kan du ringe til os på 80 20 09 00 eller sende en e-mail til os på info@vype.dk.

Når du kontakter os via e-mail eller brev, skal du bruge emneoverskriften "Forespørgsel om databeskyttelse", så vi kan rette din forespørgsel til den rette afdeling og behandle den omgående.

 

  Version 1 - 1/11-2019

Vype Care

Vi beklager, men vi har desværre ikke ingen ledige agenter lige nu. Efterlad en besked  og så vender vi tilbage hurtigst muligt.

clear
Devices Caps Om os shopping_basket Min indkøbskurv Vype Blog Min konto
close

Kurv

Gamle bestillinger
clear